Styrelsen 2020

Utställning

Om Lrkö

Utbildning/kurser

B-prov

BPH

WT

FB-R

Jag är ett stycke. Klicka här när du vill lägga till din egen text och redigera mig. Det är lätt.

Labradorklubben Östras Regionmöte 2021

Labradorklubben Östra får härmed meddela att det planerade årsmötet den 13 februari 2021

kl 10.00 endast kommer att hållas digitalt på webben. Exakt vilket system för att logga in kommer att meddelas senare.

Mer information om Regionmötet finner du under fliken "Nyheter".

Foto: Johanna Anderkrans

Bilden är ett montage

Medlemsbrev nr 3/2020

Kära Labbevänner!

Coronan håller oss i ett fast grepp! Precis när vi tror att det ska bli bättre, så tar det fart igen. 

Trots detta så har Labradorklubben Östra kunnat genomföra ett antal aktiviteter på ett coronasäkert sätt. (Se info om dessa nedan).

Till senare under 2021 planerar vi i dagsläget för att kunna hålla jaktprov, utställningar, mentaltester och olika kurser/utbildningar. Men som sagt, det beror på vilka restriktioner som finns i sammhället.

Fortsätt träna och ha kul med era hundar. Går bra att genomföra ensam, eller tillsammans med ett fåtal andra hundägare. 

Hunden är ett fantastiskt djur. Den känner inte av någon corona. Får den bara mat, stimulans och kärlek så är den lika nöjd som tidigare.

 

Styrelsen vill på detta sätt önska er en fin advent och julhelg!

 

Årsmöte/Regionmöte 2021

Labradorklubben Östra planerar att hålla nästa årsmöte digitalt den 13 februari 2021.

 På grund av dagens coronaläge och restriktioner har vi insett ått årsmötet inte kan hållas som vanligt. Därför gör vi som många andra, vi håller ett digitalt årsmöte.

Ingen föreläsning kommer att hållas den här gången. 

Det kommer bara att bli ett rent årsmöte som kommer att sändas via webben som ett videomöte. Exakt vilket system som kommer att användas är inte fastställt i dagsläget. Vi kommer att skicka ut information om inloggning mm i ett nytt nyhetsbrev när vi vet mer och anmälan kommer även att finnas både på hemsidan och facebook.

Vill du engagera dig i styrelsearbetet för Labradorklubben Östra?
Vår valberedning har påbörjat sitt arbete med kandidater inför nästa års styrelse och är du intresserad av att engagera dig i vårt styrelsearbete så hör av dig! Skicka ett mejl på valb@lrko.se och berätta lite om dig själv! Mer info om valberedningen finns på www.lrko.se

 

Utbildning/Träning

Vi har lyckligtvis kunnat hålla alla höstens kurser som planerat, trots corona. Vi håller avstånd och kurserna är utomhus. Planeringen för vårens kurser är i full gång! Har ni önskemål om kurser går det bra att maila till utbildning@lrko.se.

Utställning

Under året har endast vårutställningen kunnat genomföras. Det var innan coronan slog till. Pga restriktionerna har det inte varit möjligt att hålla några övriga utställningar. För 2021 måste vi även ställa in vårutställningen i slutet av februari.

Labradorklubben Östra står som värd för 2021 års Club Show. Denna utställning kommer att hållas i Ulriksdals slottspark den 23 maj med engelska domare. Planeringen är i full gång och vi kommer med ytterligare information bland annat på vår hemsida och i nyhetsbrev under 2021.

Även på vår Labbefest i september på Skokloster kommer vi att kunna ställa ut våra labradorer.

Jaktprov

Under 2020 har Labradorklubben Östra genomfört 3 st officiella B-prov. 

Ett B-prov NKL genomfördes den 6 september i Rimbo och ett prov NKL den 3/10 i Åkersberga. Dessutom ytterligare ett prov ÖKL den 4/10 i Åkersberga. Det var tyvärr flera, som inte fick plats. Vi återkommer 2021 med förnyade krafter.

Inget WT har genomförts under 2020 pga årets restriktioner.

 

Mentalitet och Funktion

BPH

 Under hösten har vi i Östra kunnat genomföra en BPH-beskrivning (beteende och personlighet hund) för glada 8 hundar på Hundudden.
Alla som var där med sin hund lärde sig lite mer om hundens beteende och personlighet. Du går hem med samma hund, som du kom med, men ser kanske på den med nya ögon. 

FB-R

Vi har också kunnat genomföra två Funktionsbeskrivningar för Retriever, FB-R, med Gunilla Lefwerth som beskrivare.
Att genomföra FB-R med sin hund är ungefär som att låta den gå på tivoli. Hundarna har riktigt roligt. Även här lär du dig mycket om din hund.

FB-R och BPH är viktiga verktyg i avelsarbetet för att vi ska bevara den fina rasen som labradoren ju är.
Till våren planerar vi att arrangera både FB-R och BPH. Håll utkik på vår hemsida och FB. Ta chansen att få din hund beskriven!

 

Ge din labrador och dig själv chansen att uppleva både beskrivning både av hundens sätt att arbeta samt dess personlighet och beteende. Båda beskrivningarna är roliga för både hund och förare och viktiga i avelsarbetet.
Håll utkik på hemsidan efter beskrivningstillfällen för både FB-R och BPH.

 

Info

För er som läser detta på vår hemsida vill vi meddela följande:

 

Ni vet väl att vi skickar ut ett medlemsbrev via e-mail? Har du inte fått det, kan det bero på att vi inte har din mailadress. Skicka i så fall ett mail till: infoansv@lrko.se, så lägger vi till din mailadress. Vid senaste beräkningen saknar vi ca 250 adresser av våra drygt 1000 medlemmar. Ange gärna ditt namn och mailadress.

Slutligen vill vi i styrelsen önska alla våra medlemmar och hundar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!