top of page

BPH
Beteende- och personlighetsbeskrivning hund
Nu har du möjlighet att få veta mer om din hunds mentala egenskaper och
personlighet.
Hur lekfull är just din hund, hur reagerar den i mötet med en främmande
människa och hur nyfiken är den efter att ha blivit överraskad?
Genom att delta på BPH får du reda på detta och mycket mer.
Vi i LRKÖ har fått möjlighet att boka ett beskrivningstillfällen med lite rabatt på

ordinarie pris.
Lördagen den 7 oktober, 7 platser, kan du få din labrador beskriven
på Hundudden på Djurgården.
Anmälningsavgift: 1550:- till pg 51 04 62-5 vid anmälan. Uppge BPH, datum
och ditt namn.
Anmälan skickas till görs till ordf@lrko.se senast 25 september och ska
innehålla:
Hunden registreringsnummer och fullständiga namn
Ras och kön Skott i samband med BPH? Ja eller Nej
Chipnummer
Ägarens namn, adress, mejladress och telefon
Medlemsnummer i Labradorklubben.
Har du frågor? Kontakta Ingegerd Wikström, ordf@lrko.se

Välkommen med din anmälan!

Länk till bilder från WT i Kulla finns under flik "WT"

bottom of page