top of page

Under 2023 planerar Lrkö
följande B-prov:

B-prov den 9 och 10 september
Plats: 
Båda dagarna NKL.
Anmälan via SSRK-prov 

 

B-prov den 7-8 oktober
Plats: Veckholm
Den 7 oktober - NKL
Den 8 oktober - ÖKL
Anmälan via SSRK-prov inom kort.

bottom of page