Labrador Retrieverklubben Östra inbjuder i samarbete med Viltvårdarns kennel till 

Funktionsbeskrivning retriever FB-R

Fredagen den 2 juli 2021, i Vaxholmstrakten alt i Norrtäljetrakten

FB-R – en ordinarie SSRK verksamhet som stambokförs på SKK Hunddata/Avelsdata.

Retrieverns ursprungliga egenskaper har gjort att de tillhör de mest populära raserna i vårt land.  Den är både en härlig familjemedlem och med sina ursprungliga jaktliga egenskaper har den också en stor arbetskapacitet. Egenskaper som är viktiga att bevara för framtiden.

Som retrieverägare kan du få en beskrivning av dessa specifika egenskaper utan att din hund behöver vara jakttränad. Egenskaperna belyses i elva olika moment såsom apporteringslust, uthållighet, problemlösning, vilthantering m.fl.

Ägare eller förare ska vara medlem i SSRK eller i en SSRK-ansluten rasklubb tex Labradorklubben. Det fordras inga förberedelser och det finns inga större krav på att din hund ska vara lydig, men måste om så behövs kunna kallas in. Du som hundägare behöver inte ha några förkunskaper och du får hela tiden hjälp och instruktioner av en testledare om hur du ska gå till väga vid varje moment.

Om du som uppfödare och/eller hanhundsägare vill samla valpar ur en eller flera kullar för en träff är det ett ypperligt tillfälle att samtidigt anordna en beskrivning. SSRK:s avdelningar och Rasklubbar kan också vara arrangör för beskrivningar. Mer och utförlig information, jämte reportage, finns att läsa på SSRK:s webbsida, www.ssrk.se.

 

Beskrivare: Gunilla Lefwerth

Hund ska ha uppnått 12 månaders ålder. Det finns ingen övre åldersgräns. Den ska vara ID-märkt och vaccinerad.

Vi vill gärna se många Labradorer, men i mån av plats är övriga retrieverägare varmt välkomna att anmäla!

Anmälan sker via mail till ordf@lrko.se

Uppge hundens registreringsnamn, registreringsnummer, chipnummer, ras, kön, födelsedatum, uppfödare, ägare, bostadsort, mobilnummer, e-postadress.

Frågor:  Ingegerd 070-770 25 35 eller Gunilla  070-687 76 49

Avgift 385:- sätts in på LRK/Ö pg 51 04 62 -5. Ange namn, FB-R och datum för aktiviteten i betalningen.           

Anmälan och betalning senast 18 juni.

PM, katalog samt vägbeskrivning kommer mailas ut.

Pga rådande Corona-läge är det viktigt att framhålla att det har gjorts en riskbedömning för smittspridning – alla bär vantar/handskar, handsprit finns, antal som får gå med hunden för att titta är minimerat etc. Ytterligare instruktioner kring säkerheten kommer att skickas ut i PM.

Info angående FB-R
Lånat från SSRK:s hemsida
Folder FB-R_Page_2.png
Folder FB-R_Page_1.png

FB-R  

Funktionsbeskrivning Retriever

Vill du utbilda dig inom FB-R?

Funktionsbeskrivning Retriever inom SSRK, har tillkommit på uppdrag av SSRKs retrieverrasklubbar som vill ha ett instrument för att synliggöra anlagen hos de hundar som inte hamnar på jaktprov.

Beskrivningen är officiell, d v s stambokförs hos SKK fr o m januari 2014.

För att kunna erbjuda FB-R runt om i landet behövs utbildade testledare och beskrivare.

Är du intresserad och har tillräckliga förkunskaper så kontakta LRKs mentalitetsansvarige Ingegerd Wikström. Maila henne på: sekr@rko.se.

Beskrivningen omfattar enbart retrieverraser och hunden skall vara minst 12 månader gammal, för att kunna deltaga.

Inga prisvalörer, ingen meritering.

Genomgången FB-R är ingen merit för hunden utan en ren beskrivning av hundens funktionella egenskaper, till ledning för avelsarbetet men också för att hundägaren ska kunna se och förstå sin hunds reaktioner i olika situationer.

 

Vill du ha en kvalitetsbedömning av din hund, är det SSRKs B-prov som gäller.

Däremot kan man nog påstå att det är en stor merit på listan för de uppfödare som låter beskriva sina kullar och därmed öppet redovisar resultaten. Eftersom alla hundars beskrivningsresultat registreras hos SKK, är det också offentliga protokoll.

Träna inte hunden före beskrivningen.

Det fordras inga förberedelser och det finns inga större krav på att din hund ska vara lydig. Du som hundägare behöver inte ha några förkunskaper och du får hjälp och instruktioner av en testledare om hur du ska gå till väga vid varje moment.

Anmälningsavgift för att deltaga med sin hund är max 400 kr.

(utdrag ur LRK:s hemsida).

Jag är ett stycke. Klicka här när du vill lägga till din egen text och redigera mig. Det är lätt.

Foto: Per Wikström