top of page

Styrelse 2023

Maria Signell, Ingegerd Wikström, Lena Dicksen, Kenneth Åkerblom, Gun Andersson, Katarina Olsson, Håkan Barklund
Carina From och Gun Åkerblom.

GÅ.bmp

Ingegerd Wikström

Ordförande

070-770 25 35

ordf@lrko.se

Kenneth Åkerblom

V. Ordförande

070 838 26 35

vordf@lrko.se

Carina From

Kassör

073 964 15 73

kassor@lrko.se

Gun Åkerblom

Jaktansvarig

0708-382 634

jaktansv@lrko.se

Gun Andersson

Utställningsansvarig

070-716 40 46

utst@lrko.se

Håkan Barklund

Web Medlemsbrev Sociala medier

0707-684 222

infoansv@lrko.se

Katarina Olsson

Sekreterare

070 519 04 24

sekr@lrko.se

Maria Signell

Bitr. Jaktansvarig

076-777 35 77

bitrjaktansv@lrko.se

Lena Dicksen

Utbildningsansvarig/

2:a suppleant

070 359 44 44

utb@lrko.se

För kontakt med hela styrelsen, skickar du ett mail till:

styrelsen@lrko.se

Revisorer:

 

Ulla Algren

070 734 47 08                         

 

Håkan Dahlin

076-047 61 70

 

Revisorsuppleanter

 

Annelie Odén

 

Emma Brantsjö

Valberedning:

valb@lrko.se

   

Katarina Schagerberg

Elsa Alkelin

Eva Lagerqvist

bottom of page