Styrelse 2021

Ingegerd Wikström

Ordförande

070-770 25 35

ordf@lrko.se

Jennie Winberg

V. Ordförande

Utbildningsansvarig

070-787 60 58

utb@lrko.se

Ulla Algren

Kassör

070-734 47 08

kassor@lrko.se

Elsa Alkelin

Jaktansvarig

jaktansv@lrko.se

Gun Andersson

Utställningsansvarig

070-716 40 46

utst@lrko.se

Håkan Barklund

Web Medlemsbrev Sociala medier

0707-684 222

infoansv@lrko.se

Katarina Schagerberg

Sekreterare

072-2200920

sekr@lrko.se

Mats Evert

Bitr. Jaktansvarig

0709-589 879

bitrjaktansv@lrko.se

För kontakt med hela styrelsen, skickar du ett mail till:

styrelsen@lrko.se

Revisorer:

 

Dan Ericsson

070-556 39 20

 

Håkan Dahlin

076-047 61 70

 

Revisorsuppleanter

 

Annelie Odén

 

Emma Brantsjö

Valberedning:

   

Anders Lignell

Sammankallande

‭070-549 26 90‬

valb@lrko.se

 

Marilois Malmgård

 

Håkan Dahlin

Eva Enarsson

Suppleant 2

suppl@lrko.se