Styrelse 2022

Styrelse 2022.jpg

Ingegerd Wikström

Ordförande

070-770 25 35

ordf@lrko.se

Jennie Winberg

V. Ordförande

Utbildningsansvarig

070-787 60 58

utb@lrko.se

Ulla Algren

Kassör

070-734 47 08

kassor@lrko.se

GÅ.bmp

Gun Åkerblom

Jaktansvarig

0708-382 634

jaktansv@lrko.se

Gun Andersson

Utställningsansvarig

070-716 40 46

utst@lrko.se

Håkan Barklund

Web Medlemsbrev Sociala medier

0707-684 222

infoansv@lrko.se

Katarina Schagerberg

Sekreterare

072-2200920

sekr@lrko.se

Maria Signell

Bitr. Jaktansvarig

076-777 35 77

bitrjaktansv@lrko.se

Monica Geneborg

Suppleant

0722-196 405

suppl@lrko.se

För kontakt med hela styrelsen, skickar du ett mail till:

styrelsen@lrko.se

Revisorer:

 

Dan Ericsson

070-556 39 20

 

Håkan Dahlin

076-047 61 70

 

Revisorsuppleanter

 

Annelie Odén

 

Emma Brantsjö

Valberedning:

valb@lrko.se

   

Anders Lignell

Elsa Alkelin

 

Håkan Dahlin