Vår utställningsverksamhet


Söndagen den 19 februari anordnar
Labradorklubben Östra
Inofficiell Vårutställning!

Plats:Tungelsta Ridhus
Domare: Katarina Ramberg, Kroppmarkens Kennel
Anmälningstidens utgång: 27 januari