Vi planerar för kommande WT:n under 2021:

WT-kurs den 17-18 april (se info under "Nyheter") - INSTÄLLT

Lilla Dummyjakten den 25 april (se info under "Nyheter") - INSTÄLLT

WT tävling juni - INSTÄLLT

WT under Labbefesten på Skokloster i september

Foto: Elsa Alkelin

Foto: Per Wikström